Om Medlemssystemet

Ett stabilt ramverk – det viktigaste för föreningen

Vårt webbaserade medlemssystem ger din organisation en stabil grund för hantering av er viktigaste tillgång – medlemmarna!

Medlemssystemets automatiska flöden ger mer tid till att fokusera på er verksamhet, något som förstås är lika viktigt i den mindre föreningen som i det stora förbundet.

De grundfunktioner som ingår skapar en heltäckande grund som kan utökas med tilläggstjänster och moduler för extra effektivitet. Allt är webbaserat så ni behöver inte ansvara för teknik, installationer, backup eller liknande. Ett användarkonto är allt som behövs och när ni byter medlemsansvarig är det enkelt att bara tilldela en ny behörighet.

Funktioner, tjänster och tilläggstjänster:

Bli medlem via webben, avisering av medlemsavgifter, utskick, medlemskort, betalningsavstämning, gåvor, sponsring, kortbetalning, e-postfaktura, min sida, e-postutskick, medlemsvärvning, automatisk publicering av uppgifter till webben, anmälan till event, enkät, API för integration med andra system, med mera.

Tillsammans med vår partner Design & tryck i Hudiksvall (Tisdag Tryckeri), tar vi hand om era faktura- och brevutskick. Beställ direkt från systemet så ordnar vi tryck, kuvertering, frankering och leverans.

Hitta er nivå!

Vi har satt ihop två olika paket av Medlemssystemet: Småförening eller Förbund/Förening plus.
Hitta den nivå som passar er organisation

Läs mer om medlemssystemets delar:

Vår process för att bli och vara medlem är helt automatiserad. Från anmälan till pengar på ert konto!