Medlemsregister

Medlemsregistret är hjärtat i vårt medlemssystem

Med medlemsregistret har ni full kontroll över era medlemmar, både gamla och nya. Det automatiska flödet ger minimalt med administration, men ändå full kontroll. Tack vare adressuppdateringar via SPAR (Statens personadressregister) och ”Min sida” där medlemmen själv kan uppdatera sina personuppgifter, har ni alltid relevant information i registret och därmed ett korrekt underlag för t.ex. bidragsansökan och rapportering. Registret blir även säkrat mot Personuppgiftslagen eftersom funktionen ”Schemalagd registervård” rensar bort utträdda och avlidna medlemmar.

Behörighetssystemet gör det möjligt att dela in registret i t ex regioner och lokalföreningar så att dessa enkelt kan administrera sina egna medlemmar. Detta gör att man kan delegera administrationen och effektivisera hanteringen.

"Bli medlem via webben" är ett formulär som ni kopplar till er webbplats. Den som ansöker om medlemskap blir direkt en del av medlemsregistret och hanteras i det automatiska flödet.

Medlemmarna kategoriseras med hjälp av profiler som sedan används för t ex riktade
e-post- eller brevutskick, olika medlemsavgifter, etc.

Passar både små och större föreningar och förbund.

 

Funktioner

E-postfaktura

Faktura med OCR-nummer gör det smidigt att betala direkt via internetbanken.

Kortbetalning

Snabbt och smidigt betalningsalternativ som många har tillgång till.

Pappersfaktura

Säkraste betalningsalternativet vid årsaviseringen. Den som vill kan också välja pappersfaktura när man blir medlem.

Automatisk adressuppdatering

Minskar behovet av underhåll i registret, ger säkra brevutskick samt säkrar avregistrering av avlidna.

Brevutskick

Vår utskickstjänst ger dig möjlighet att kommunicera och skicka fakturor via post, utan manuellt arbete.

Schemalagd registervård

Gör rensning och annat underhåll åt dig. Hjälper dig att t ex följa GDPR genom att rensa onödiga personuppgifter.

Urval och gruppering

Ger möjlighet till kommunikation med olika grupper inom verksamheten. Digitalt och via vår brevtjänst.

Mina sidor

Medlemmen kan själv uppdatera adress, intresseområden mm. Öppnar även en kommunkationskanal till medlemmen.

Statistik och rapporter

Ger dig möjlighet att följa utvecklingen i verksamheten.

Bli medlem via webben

Ett formulär på er webbplats för att enkelt bli medlem i er förening

Behörighetssystem

Behörighetssystemet gör det möjligt att dela in registret i t ex regioner och lokalföreningar så att dessa enkelt kan administrera sina egna medlemmar.

Profilmärkning

Medlemmarna kan kategoriseras in i grupper med hjälp av profiler som sedan används för t ex riktade epost- eller brevutskick, olika medlemsavgifter, etc

Swish

Dina medlemmar kan betala sin avgift enkelt med Swish direkt i sin webbanmälan

Vilken prismodell passar din förening?