Gåvor & Insamling

Hantering av gåvor till er verksamhet

Med insamlingsmodulen kan din organisation ta emot gåvor via webben, hantera minnesgåvor, gratulationsgåvor och stödgåvor. Besökare kan också starta egna insamlingar till förmån för er organisation. Betalning sker via kort, e-postfaktura eller pappersfaktura.

  • Formulär för gåvor på er webbplats
  • Administratörssidor för hantering av inkomna gåvor
  • Skicka tackmejl, diplom eller annat till gåvogivare

Vill du veta mer om Gåvor och Insamling?