Formulärgenerator

Enkelt att anmäla sig – enkelt att administrera 

Formulärgeneratorn ger möjlighet att via er webbplats hantera anmälan till kurser, konferenser, resor och liknande event. Den kan även användas till enkäter, undersökningar, beställningar eller som kontaktformulär. 

Inkomna anmälningar och svar samlas i en databas för enkel hantering efter anmälningstidens slut. Resultatet redovisas i PDF- eller Excelformat vilket gör att ni har stora möjligheter att använda materialet vidare till etiketter, ackrediteringskort, och så vidare.

Du kan välja att köpa enstaka formulär som utformas av oss enligt era önskemål. Vi levererar då anmälningsresultatet löpande eller vid utsatt tidpunkt.

För egen hantering av hela flödet kopplas Formulärgeneratorn till ert Medlemssystem och ni har då möjlighet att skapa ett obegränsat antal formulär själva.

  • Minimal administration för att hantera även större event
  • Max antal, kösystem, etc.
  • Validering av formulärfält
  • Behörighetskontroll
  • Allt sparas i en databas – säkrare än vanlig epost
  • Rapporter i Excel eller PDF för tryck och utskrift av etiketter och
    ackrediteringskort med mera, samt för kommunikation med exempelvis researrangör

Vill du veta mer om Formulärgeneratorn?