Medlemsansvarig

Ett kraftfullt verktyg för medlemsansvariga

Föreningssupport Medlemssystem underlättar alla moment för dig som är medlemsansvarig. Blivande medlemmar kan anmäla sig själva via webbformulär integrerade på föreningens hemsida. Därefter sker avisering och utskick av medlemskort helt automatiskt, med information som du har förberett i systemet. Administrationen sker smidigt och medger ständig ökning av antalet medlemmar utan att arbetsbelastningen på kansliet eller styrelsen ökar.

Automatiska utskick av medlemsinformation

Du kan även utnyttja systemet för automatiska utskick av medlemsinformation, kampanjer, erbjudanden och kommunikation som skapar medlemsnytta och stärker relationen med föreningens medlemmar.

Exempel på fördelar

  • Öka antal medlemmar utan ökad administration
  • Webbformulär för anmälan, inklusive flera betalningssätt
  • Säkerställer uppfyllelse av Personuppgiftslagen, PuL
  • Rapporter med betalningsstatus, påminnelser, med mera
  • En kanal för kommunikation som når fram till medlemmen

Hur kan Föreningssupport göra nytta i er organisation?