Kommunikatör

Inspirera och informera dina medlemmar

Du som är kommunikatör får ett kraftfullt verktyg med Föreningssupports medlemssystem. Med flera vägar och möjligheter att informera och inspirera kan du hålla kontakten med föreningens medlemmar under hela kalenderåret.

Kommunicera digitalt eller via utskick

Utnyttja traditionella utskick via brev eller digital kommunikation om du vill, givetvis med möjlighet att automatisera och effektivisera dina resurser på bästa sätt. Medlemssystemet minimerar tidskrävande hantering och ger möjlighet att ägna värdefull tid till medlemmarna.

Exempel på kommunikationsbärare

  • Välkomstpaket
  • Brev
  • Aviseringar och påminnelser
  • Medlemskort
  • Utskick med urval av målgrupper eller intresseområden
  • Nyhetsbrev via e-post

Hur kan Föreningssupport göra nytta i er organisation?