Vårens utbildningar

Boka din plats på någon av vårens utbildningar i Medlemsystemet och Webtool

Medlemssystem grundkurs: 23 maj

Webtool grundkurs: 30 maj

Båda kurserna hålls på vårt kontor i Stockholm, Heleneborgsgatan 19.

 

Nytt för i år är att vi kommer att anordna webbinar, dvs utbildningar via internet, för kortare genomgångar av funktioner i systemet. 

 

Läs mer och boka din plats »