Utbildningar som passar er

Samla era medlemsregisteransvariga till en gemensam utbildningsdag där vi fokuserar på era rutiner kring systemet.

Att hålla kunskapen om medlemsregistret levande inom organisationen trots att ansvariga personer byts ut är viktigt för att säkerställa att funktioner och fördelar används på bästa sätt.
Samla era medlemsregisteransvariga till en gemensam utbildningsdag där vi fokuserar på era rutiner kring systemet. Utbildningen anpsassas efter era behov och önskemål på en plats och tid som passar er.

Kontakta oss för mer information »