Användarträff 2015

Vi tackar alla användare för en trevlig och givande dag tillsammans.

2015 års användarträff gick av stapeln den 16 oktober på Kom Hotel i Stockholm. På programmet stod bland annat presentation av nyheterna Autogiro och Schemalagd registervård. Dagen avslutades med en workshop där vi tillsammans diskuterade kring framtida önskemål i Medlemsystemet och annat som rör verksamheten hos föreningar och förbund. Vår gäst, professor Lars Svedberg, bjöd på ett mycket intressant föredrag om Medborgerligt engagemang.

Vi hoppas att ni hade en trevlig och givande dag.

På återseende hösten 2016!